İhracat

Dış pazarlarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizle, uzmanlaşmış kadromuzla Türkiyenin hizmetindeyiz.

ihracat şirketleri ülkemiz ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirmektedirler.İhracat, milli geliri arttırması ve ülkeye döviz girişi sağlaması açısından ülkemizin ekonomik kalkınma süreci içinde çok önemli bir konuma sahiptir. İhracatın ekonomik gelişmedeki yerinin önemi ve küreselleşme işletmelerin kendi ürünlerini ihraç etme konusunda büyük sıkıntılar doğurmaktadır.


Dış pazarlarla ilgili bilgi ve deneyimlerimizle, uzmanlaşmış kadromuzla Türkiyenin hizmetindeyiz.


Bizimle çalışarak İhracatla ilgili sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacak,
paketleme, etiketleme ve ulaşımla ilgili vereceğimiz talimatları yerine getirmeniz yeterli olacaktır.


Ürünlerinizin büyük yatırım, çaba ve risk gerektirmeden yurt dışında satılıp satılmayacağını öğrenebilirsiniz


Bazı faaliyetlerimiz;


- Fiilen alıcı bulmak,
- Fiilen dış pazar araştırması yürütmek,
- Satış anlaşmasını yapmak,
- İhracat prosedürlerini yerine getirmek